dimecres, 1 de febrer de 2017

LA TECNOLOGIA

La tecnologia és el conjunt de coneixements tècnics, científicament ordenats, que permeten dissenyar i crear béns, serveis que faciliten l'adaptació al medi ambient i la satisfacció de les necessitats essencials i els desitjos de la humanitat.

Encara que hi ha moltes tecnologies molt diferents entre si, és freqüent utilitzar el terme tecnologia en singular per referir-se al conjunt de totes, o també a una d'elles. La paraula tecnologia també es pot referir a la disciplina teòrica que estudia els sabers comuns a totes les tecnologies, i en alguns contextos, a l'educació tecnològica, la disciplina escolar abocada a la familiarització amb les tecnologies més importants.

L'activitat tecnològica influeix en el progrés social i econòmic, però si la seva aplicació és merament comercial, pot orientar-se a satisfer els desitjos dels més pròspers (consumisme) i no a resoldre les necessitats essencials dels més necessitats. Aquest enfocament pot incentivar un ús no sostenible del medi ambient. Certes tecnologies humanes, pel seu ús intensiu, directe o indirecte, de la biosfera, són causa principal del creixent esgotament i degradació dels recursos naturals del planeta.

No obstant això, la tecnologia també pot ser usada per protegir el medi ambient, buscant solucions innovadores i eficients per resoldre de forma sostenible les creixents necessitats de la societat, sense provocar un esgotament o degradació dels recursos materials i energètics del planeta o augmentar les desigualtats socials. Certes tecnologies humanes han portat a un avanç descomunal en els estàndards i qualitat de vida de bilions de persones al planeta, aconseguint simultàniament una millor conservació del medi ambient.

Fanny

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada