dilluns, 28 de gener del 2013

PUIGSLAM

                                                  
La Puigslam és una gimcana on participen tots els alumnes d'ESO.
De 1r a 3r d’ESO fan de participants i els de 4t d’ESO són els monitors de cada grup.
Els alumnes de 1r BATX són els monitors de les activitats i els de 2n de BATX s'encarreguen del servei d’ordre
Aquesta activitat es fa per crear lligams entre alumnes d'altres cursos.
L'activitat es fa el 21 de desembre -el darrer dia de la classe-, dura de 9 a 11 del mati i a l'hora del pati els de 1r de BATX vénen pastissos i beguda
Les activitats que es fan són:
-Basquetball
-Volleyball
-Cheerdeaders
-Matar
-Hip-Hop
-Futbol
-Joc de preguntes d'essports
-Joc de preguntes de plantes
-Joc de reciclar


 ENTREVISTA A MONTSE CIURÓ
Què es?
Es una activitas lúdica no i participen tos els alumnes de d’institut i que la celebrem el dia de Nadal.
Quan es fa?
L’ultim dia del primer trimestre.
Perque es fa?
Primer de tot per passar-ho bé i despres per crear lligems entre el alumnesd del diversos cursos
Quan dura?
Dura dues hores.
Qué es fa?
Es fan 9 activitats on hi competiesen 24 grups d’alumnes
Com es distribueixen els alumnes?
De 1r a 4t d’ESO on els de 1r de batx. Fan de monitors i el de 2n de batx. De servei d’ordre.
Quina valoració es fa de les activitats dels anys que s’han fet?
Les activitats que no s’han canviat es perque els alumnes les valoren molt bé, enguany tenim una nova activitat (petita competició chilliders)
Desde quan es va fer?
Desde fa 4 anys

dilluns, 21 de gener del 2013

Entrevista a la Montse Ciuró

Farem una entrevista a la Montse Ciuró.
Ella és la nostre directora del centre( I.E.S. Dr. Puigvert ).
La Montse porta dos anys seguits fent de directora, però  també és professora de català i d'educació física.
La Montse ha posat normes noves i n'ha canviat d'algunes.


1. Què vas estudiar per ser directora?

Qualsevol professor definitiu pot optar per ser director.
Només ha de fer un curs i presentar-se en un concurs de mèrits i un projecte de direcció.

2. Per què et vas presentar per ser directora?


Perquè em semblava que el centre podia millorar respecte al que era, gràcies a l'esforç de tots els professors i el personal que treballa a l'institut.

3. Per què no t'agrada que la gent del centre porti els mòbils?

No es que no m'ha agradi sinó que el Consell Escolar del centre va decidir que no es podia portar mòbils perquè els alumnes en feien un mal ús.

4. Per què t'afecten les retallades?


Com a qualsevol altre professor a nivell personal cobrant menys i treballant més hores. A nivell de centre tenir menys diners i menys recursos per poder fer funcionar l'institut.

5. Com veus el futur de l'institut?


Fantàstic.  
És l'únic institut del barri de Sant Andreu que vol acollir a tot l'alumnat que vulgui venir a treballar amb nosaltres amb un equip de professor molt competent, uns alumnes molt participatius i unes famílies amb moltes ganes de col.laborar.

6. Sempre has treballat en aquest centre?


No, abans havia treballat a Barcelona i més abans a un altre centre de Mataró. En aquest centre porto des de l' any 1997. 

7. Quants anys més  t' agradaria ser directora?


M' agradaria ser quatre anys més directora.

8. Com veus la nova llei
de Wert, la LOMCE?

Fatal, perquè encara no havien acabat de desenvolupar la LOE i les lleis han de seguir els seu curs. No es pot canviar constantment de Llei d'educació.

9. És difícil organitzar tot el centre, o tens ajuda?

El centre és pot organitzar gràcies al treball en equip de totes les persones que hi convivim. El suport més gran és el del meu equip directiu, que són molt treballadors i amb molta iniciativa, les persones que formen el consell directiu, on hi ha: la cap d'estudis, el secretari, la coordinadora pedagògica, el coordinador d' E S O, la coordinadora de batxillerat, el suport de la cap d'estudis, i el suport de secretaria.
També rebo suport de tots els coordinadors, els caps de departament i dels tutors. També ajuden a tirar endavant l'institut algunes famílies que formen part de l' AMPA i/o del Consell Escolar i d'aquells alumnes que fan coses perquè l'institut millori cada dia. 
Són fantàstics!

10. Fas reunions personals amb els alumnes? I amb els pares?

Sí, quan cal. Faig reunions personals amb alumnes, amb famílies i amb professorat. De vegades per iniciativa seva o perquè jo els hi demano.

Esperem que continuïs sent la directora l`any que be!!! Mireia Ginés i Brian Carrasco.

divendres, 11 de gener del 2013

UN ANY DE RETALLADES


En què consisteixen les retallades?

Les retallades consisteixen en :
-l'augment d'hores lectives del personal docent : com  a miním un aument de 25 hores a primària i 20 a secundària .
-la retirada del finançament a la Federacions de Mares i Pares de l’Alumnat que es tradueix a que no podren tenir a les AMPAS.
-en la disminuació en la despesa per a educació en les coomunitats autònomes en programas educatius: es caracteritza en suprimir o treure les bonificacions en: menjadors escolars ,activitats extraescolars, els plans d'esports a l'escola ,les noves tecnologies .
- l'eliminació de classes de reforç i en la reducció de les beques .


En aquest espai hem entrevistat uns seguit de professors que no estan d'acord amb les retallades com ara Consol Escrig.

Consol Escrig va contestar les següents preguntes:

-Com afecta les retallades a l'institut?

-Afecten en diferents aspectes:
Ha augmentat la quantitat d'alumnes a les classes (en aquest cas ESO de 30 alumnes em passat a tenir 36).
No es substitueixen els professors que estan de baixa fins el 10è dia, els alumnes estan sense poder avançar matèria de l'assignatura.  Si estem parlant d'un grup de 2n de batxillerat, no podran preparar les PAU ( Proves d'Accés a la Universitat) en òptimes condicions.
En l'especte econòmic, han augmentat les taxes universitàries i dels cicles formatius i s'han reduit les beques de menjador i d'estudis .
Al nostre institut, el pressupost que dóna el departament d'educació s'ha reduït els últims tres anys.
Amb aquests diners es paga les despeses de la llum, l'aigua, la calefaccio,el manteniment de les intal·lacions, neteja...

-Com ens afecta als professors?

-Com ara els professors traballem dos hores més a la setmana i ens han reduït el sou. S'han acomiadat ha 3,000 professors. 
Aquí a l'institut Doctor Puigvert hi ha 2 professors menys aquest any.
El fet de tenir més alumnes a l'aula i més grups, fa que de vegades sigui més complicat fer classe i això perjudica la qualitat de l'ensenyament.
-Com acabarem amb les retallades?

Si no fem res per canviar aquesta situació baixarà la qualitat de l'ensenyament públic, perquè cada vegada hi ha més alumne i  cada vegada hi ha menys diners a l'institut (s'hauran de prescindir d'alguns serveis com el manteniment de les intal·lacions, material escolar, calefacció, etc)
Hi haurà setmanes que alguns alumnes no faran classe d'alguna assignatura perquè no tindran professor i/o substitut.
Alguns alumnes no poden anar a la universitat o estudiar cicles formatius perquè han augmentat les taxes aproximadament 3.000 € per un any a la universitat i han disminuït les beques .

- Com ens afecta els alumnes ?

-Són més alumnes dins de la classe per tant, la gent que vol aprendre i aprofitar el temps li resulta mes difícil.
Per exemple, aquest institut hi ha classes de batxillerat de mes de 40 alumnes.
I ara per acabar un power point molt interessant i aclaridor.


Michelle i Ainhoa