divendres, 14 de desembre del 2012

Comença Puigvert enxarxa


Els alumnes de l'optativa de 2n d' ESO volem presentar-vos la nostra revista digital Puigvert enxarxa.

Amb aquesta revista pretenem informar als alumnes sobre els esdeveniments, les activitats i les sortides que passen a dins de l'institut i entrevistar alumnes i professors per saber més coses d'ells.

Entenem el periodisme com l' activitat de recopilar, informar i publicar fets relacionats amb l' actualitat, sempre tenint present que les informacions han de ser contrastades, honestes i repectuoses amb tota la comunitat educativa.

Ens agrada informar.
Ens agrada el Puigvert.
Ens agrada PUIGVERT ENXARXA


Equip de redacció: Núria, Génesis, Andrea, Nerea, Joel, Michelle, Brian, Ainhoa,  Anderson, Mireia, Alejandro, Ernesto i Noemí.
 
Coordinació general: Helena Guasch