divendres, 11 de gener de 2013

UN ANY DE RETALLADES


En què consisteixen les retallades?

Les retallades consisteixen en :
-l'augment d'hores lectives del personal docent : com  a miním un aument de 25 hores a primària i 20 a secundària .
-la retirada del finançament a la Federacions de Mares i Pares de l’Alumnat que es tradueix a que no podren tenir a les AMPAS.
-en la disminuació en la despesa per a educació en les coomunitats autònomes en programas educatius: es caracteritza en suprimir o treure les bonificacions en: menjadors escolars ,activitats extraescolars, els plans d'esports a l'escola ,les noves tecnologies .
- l'eliminació de classes de reforç i en la reducció de les beques .


En aquest espai hem entrevistat uns seguit de professors que no estan d'acord amb les retallades com ara Consol Escrig.

Consol Escrig va contestar les següents preguntes:

-Com afecta les retallades a l'institut?

-Afecten en diferents aspectes:
Ha augmentat la quantitat d'alumnes a les classes (en aquest cas ESO de 30 alumnes em passat a tenir 36).
No es substitueixen els professors que estan de baixa fins el 10è dia, els alumnes estan sense poder avançar matèria de l'assignatura.  Si estem parlant d'un grup de 2n de batxillerat, no podran preparar les PAU ( Proves d'Accés a la Universitat) en òptimes condicions.
En l'especte econòmic, han augmentat les taxes universitàries i dels cicles formatius i s'han reduit les beques de menjador i d'estudis .
Al nostre institut, el pressupost que dóna el departament d'educació s'ha reduït els últims tres anys.
Amb aquests diners es paga les despeses de la llum, l'aigua, la calefaccio,el manteniment de les intal·lacions, neteja...

-Com ens afecta als professors?

-Com ara els professors traballem dos hores més a la setmana i ens han reduït el sou. S'han acomiadat ha 3,000 professors. 
Aquí a l'institut Doctor Puigvert hi ha 2 professors menys aquest any.
El fet de tenir més alumnes a l'aula i més grups, fa que de vegades sigui més complicat fer classe i això perjudica la qualitat de l'ensenyament.
-Com acabarem amb les retallades?

Si no fem res per canviar aquesta situació baixarà la qualitat de l'ensenyament públic, perquè cada vegada hi ha més alumne i  cada vegada hi ha menys diners a l'institut (s'hauran de prescindir d'alguns serveis com el manteniment de les intal·lacions, material escolar, calefacció, etc)
Hi haurà setmanes que alguns alumnes no faran classe d'alguna assignatura perquè no tindran professor i/o substitut.
Alguns alumnes no poden anar a la universitat o estudiar cicles formatius perquè han augmentat les taxes aproximadament 3.000 € per un any a la universitat i han disminuït les beques .

- Com ens afecta els alumnes ?

-Són més alumnes dins de la classe per tant, la gent que vol aprendre i aprofitar el temps li resulta mes difícil.
Per exemple, aquest institut hi ha classes de batxillerat de mes de 40 alumnes.
I ara per acabar un power point molt interessant i aclaridor.


Michelle i Ainhoa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada