dimecres, 1 de febrer de 2017

LA NATURALESA

La naturalesa, en el seu sentit més ampli, és equivalent al món natural, món material o univers material. El terme fa referència als fenòmens del món físic, i també a la vida en general. En general no inclou els objectes artificials ni la intervenció humana, llevat que es la qualifiqui de manera que faci referència a això, per exemple amb expressions com «naturalesa humana» o «la totalitat de la naturalesa». La natura també es troba diferenciada del sobrenatural. S'estén des del món subatòmic al galàctic.

La paraula «naturalesa» procedeix del llatí natura que significa «pertanyent o relatiu a la naturalesa o d'acord amb la qualitat o propietat de les coses», «caràcter natural» . El concepte de naturalesa com un tot -l'univers físic- és un concepte més recent que va adquirir un ús cada vegada més ampli amb el desenvolupament del mètode científic modern en els últims siglos

Dins dels diversos usos actuals d'aquesta paraula, «naturalesa» pot fer referència al domini general de diversos tipus d'éssers vius, com plantes i animals, i en alguns casos als processos associats amb objectes inanimats -la forma en què existeixen els diversos tipus particulars de coses i les seves espontanis canvis-, així com el temps atmosfèric, la geologia de la Terra i la matèria i energia que posseeixen tots aquests ens. Sovint es considera que significa «entorn natural»: animals salvatges, roques, boscos, platges, i en general totes les coses que no han estat alterades substancialment per l'ésser humà, o que persisteixen malgrat la intervenció humana. Aquest concepte més tradicional de les coses naturals implica una distinció entre el natural i artificial (entès això últim com alguna cosa fet per una ment o una consciència humana).Lubna

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada