dimecres, 1 de febrer de 2017

EBOLA

La malaltia pel virus de l'Ébola (EVE) o febre hemorràgica de l'Ébola (FHE), també coneguda com a malaltia de l'Ébola o simplement com Ebola, és una malaltia causada en l'ésser humà pel virus de l'Ébola. Normalment els símptomes comencen entre els dos dies i les tres setmanes després d'haver contret el virus, amb febre, mal de coll, dolors musculars, i mal de cap. En general, segueixen nàusees, vòmits, i diarrea, juntament amb fallida hepàtica i renal. En aquest moment, alguns pacients comencen a patir complicacions hemorrágicas.

El virus pot contraure per contacte amb la sang o els fluids corporals d'animals infectats (generalment granotes o ratpenats de la fruita) . No s'ha documentat la transmissió aèria en l'entorn natural. Es creu que els ratpenats de la fruita són portadors del virus i poden contagiar sense resultar afectats. Una vegada que un ésser humà resulta infectat, la malaltia també pot encomanar-se entre persones. Els supervivents de gènere masculí poden transmetre la malaltia a través del semen fins per any i mig. Per tal d'establir un diagnòstic, generalment es descarten abans altres malalties amb símptomes semblants, com la malària, el còlera i altres febres hemorràgiques virals. Per tal de confirmar aquest diagnòstic es fan proves de sang per detectar anticossos, ARNviral o el mateix virus.

La malaltia és causada per qualsevol de les cinc espècies de virus Ebola que han estat identificades com: Bundibugyo ebolavirus (BDBV), Reston ebolavirus (RESTV), Sudan ebolavirus (SUDV), Taï Forest ebolavirus (TAFV) i Zaire ebolavirus (ZEBOV). 

La prevenció inclou la reducció del contagi de la infecció de micos o porcs a l'home. Una forma de fer-ho seria la verificació de la infecció en aquests animals i la seva matança i posterior eliminació dels cossos en cas de detecció de la malaltia. També seria d'ajuda una adequada cocció de la carn, així com portar roba protectora durant la seva manipulació, com portar-la també i rentar-se les mans sempre que s'estigui a prop d'algú infectat. Les mostres de teixits o fluids corporals de pacients infectats s'han de manipular amb especial precaución.

No es disposa d'un tractament específic; els esforços realitzats per ajudar els pacients infectats consisteixen en administrar bé sals de rehidratació oral (aigua amb sucre i sal) o fluids intravenosos.L'any 2015 va començar la fase de proves d'una vacuna, comprovant-se en els assajos preliminars una efectivitat del 100% .

La taxa de mortalitat de la malaltia és elevada: amb una freqüència de morts d'entre el 50% i el 90% dels infectats pel virus.

La infecció pel virus de l'Ébola va ser identificada per primera vegada al Sudan ia la República Democràtica del Congo. La malaltia apareix normalment en brots en les regions tropicals de l'Àfrica subsahariana.Entre 1976 (any en què es va detectar el virus per primera vegada) i 2013 l'Organització Mundial de la Salut va reportar 1716 casos és a dir, van resultar infectades menys de 1000 persones per any. Fins 2014 els brots de ebola només havien afectat regions concretes d'Àfrica. A partir de l'epidèmia de 2014 originada a l'Àfrica Occidental, s'han produït contagis en altres continents. El brot de 2014-2015 va ser el més virulent, i va afectar a Guinea, Sierra Leone, Libèria i Nigeria.


Lubna

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada