dimecres, 30 de novembre de 2016

BULLYING

Es produeix per l'exposició d'un alumne, de forma repetida i durant un temps, a accions negatives que porta a terme un altre o altres alumnes, destacant-ne la continuïtat en el temps, el desequilibri de poder i el desig conscient de ferir, tant de manera física com verbalment, o procedint a l'exclusió social.

Aquest assetjament, en general, succeeix en llocs on no hi ha adults supervisant. Això pot passar dins o al voltant de l'escola, encara que això passa més sovint a les classes d'educació, en llocs apartats, vestíbuls, lavabos, en autobusos escolars, en parades d'autobús o classes que requereixen grups de treball i activitats extraescolars. L'assetjament escolar a vegades consisteix en un grup d'estudiants que s'aprofiten i aïllen un alumne en particular i es guanyen la lleialtat dels curiosos que volen evitar convertir-se en la pròxima víctima. L'assetjament també pot ser perpetrat pels professors i el mateix sistema escolar.

Entre un 5 i un 10% dels alumnes d'entre 10 i 15 anys pateix assetjament escolar greu a Espanya, una situació que s'hauria de fer front, segons els especialistes, amb un sistema educatiu que promogui la convivència a les aules.Paula, Ari, Natalia

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada